Piotr Wiśnik

doktor fizjologii  sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej

PIOTR WIŚNIK
doktor fizjologii  sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej

Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, doktor fizjologii  sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej. Od 1980 do 2006  roku wykonywał zawód  trenera piłki na poziomie futbolu półzawodowego i zawodowego. W tym okresie ponad 4 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Trenerów Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, oraz 6 lat Przewodniczącego Rady Trenerów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Prowadził zajęcia na kursach instruktorskich i trenerskich w Szkole Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz w  innych uczelniach sportowych. W roku 1993 rozpoczął, trwającą do chwili obecnej współpracę z Zakładem Fizjologii Stosowanej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W tym czasie w różnych zespołach, z jego udziałem i pod jego przewodnictwem realizowano wśród piłkarzy  wiele eksperymentów  naukowych.  Współpracuje z klubami zachodnimi i zza wschodniej granicy w zakresie wybranych aspektów wspomagania i fizjologii wysiłku w piłce nożnej. Jest  wykładowcą  wielu uczelni sportowych. Jest również autorem wielu publikacji.

 

PUBLIKACJE

1. Chmura J.,Aust F.,Pilis W., Wiśnik P. .:Szybkość psychomotorycznego reagowania piłkarzy nożnych podczas wysiłku o narastającej intensywności a próg mleczanowy, adrenalinowy i noradrenalinowy. An International Conference on SCIENCE IN SPORTS TEAM GAMES. Biała Podlaska, Poland, 1995, 175-186

2. H.Kaciuba-Uściłko,K.Nazar,J.Chmura,B.Kruk,K.Krzemiński,A.Ziemba,P.Wiśnik, M.Konarska..: Effect of ambient temperature on psychomotor performance during phsical exercise.The International Symposium on Thermal Physiology. Copenhagen, 1997, 8-12 July

3 J. Chmura, K. Nazar, H. Kociuba- Uściłko, W. Pilis, P Wiśnik, K. Krzemiński, B. Kruk,A.W. Ziemba.:Wpływ wybranych czynników na sprawność psychomotoryczną piłkarzy. Sport Wyczynowy, 1998, 7-8 55-65

4. Ziemba A.W., Chmura J., Kociuba-Uściłko H., Nazar K.,Wiśnik P., Gawroński W.: Ginseng treatment improves psychomotor performance At rest and during graded exercise in young athletes. International Journal of Sport Nutrition, 1999, 9 ; 337-377;

5. A. W. Ziemba, J. Chmura, H. Kaciuba-Uściłko, K. Nazar, P. Wiśnik, W. Gawroński:Wpływ preparatu zawierającego żeń-szeń na sprawność psychomotoryczną, wydolność fizyczną i poziom wybranych hormonów we krwi u piłkarzy Medicina Sportiva,1999, Vol.3 Suppl.1 81-88.

6. P. Wiśnik: Trening siłowo- szybkościowy w okresie przygotowawczym. Biuletyn Szkoleniowy Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 1999.

7. J. Chmura, K. Nazar, H. Kociuba- Uściłko, W. Pilis, F. Aust, P.Wiśnik.: Psychomotorischer Leistungsfahigkeit und Laktatsowie Adrenalin und Noradrenalinschwelle bei Fussballspielern im Verlauf ansteigender Belastungsintensitat. Östrerreichisches Journal fűr Sportmedizin. 2001, 31 Jahrgang Numer 2;17 -22.

8. A. Ziemba, T. Mikulski, J. Chmura, P. Wiśnik, H. Kociuba- Uściłko. :The effect of supplementation with BCAA on psychomotor performance during graded exercise. 15 Congress of the German Society of Sport Science. Cologne, 2001, 24- 28 July

9. Mikulski T., Ziemba A., Chmura J., Wiśnik P., Kurek Z.,Kociuba- Uściłko H., Nazar K..: The effect of supplementation with branched chain amino acids (BCAA) on psychomotor performance during graded exercise in human subjects. Biology of Sport, 2002 19; 295- 301.

10. Wiśnik P., Chmura J., Ziemba A., Mikulski T., Nazar K., Kociuba- Uściłko H.: Zmiany czasu reakcji różnicowej i wskaźników fizjologicznych podczas testu wysiłkowego symulującego mecz piłki nożnej. Medicina Sportiva (wydanie specjalne), 2004, Vol.8, Supl.. 1 251- 252.

11. Wiśnik P.:Rozgrzewka. Sędzia Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej 2004,2 1-4

12. Wiśnik P., Chmura J.2,. Nazar K., Kaciuba-Uściłko H., Sokołowska B. :Wpływ suplementacji BCAA na zmiany szybkości reagowania piłkarzy nożnych po obciążeniu symulującym wysiłek meczowy. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa,, Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie” Wrocław 2 – 3 .06.2006

13. Wiśnik P., Chmura J.,Nazar K., Kociuba- Uściłko H, Sokołowska B. Wpływ wysiłku na bieżni ruchomej, symulującego obciążenie meczowe, na szybkość reagowania piłkarza. Sport Wyczynowy, 2006, 7-8.

14. Wiśnik P. Monitoring w piłce nożnej. Sport Wyczynowy, 2007, 4-6.

15. Wiśnik P. Monitoring w piłce nożnej. Sport Wyczynowy, 2007, 7-9.

16. Chmura J., Wiśnik P. Psychomotoryczny próg zmęczenia – uwarunkowania praktyczne. Sport Wyczynowy, 2008, 4-6.

17. Wiśnik P. EURO 2008 – Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Sport Wyczynowy, 2008, 7-9.

18. Piotr Wiśnik, Jan Chmura, Andrzej Wojciech Ziemba, Tomasz Mikulski, Krystyna Nazar: The effect of branched chain amino acids on psychomotor performance during treadmill exercise of changing intensity simulating a soccer game., Applied Physiology, Nutrition and Metabolism” , 2011,

19. Wiśnik P., Sokołowska B. ,Nazar K., Ziemba A., Mikulski T.: Wybrane czynniki determinujące jakość procesu szkoleniowo-treningowego, oraz walki sportowej piłkarzy polskich i zagranicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Płock 24-26.11.2011

20. Wiśnik P.: Zywienie i dozwolona suplementacja w sporcie. Międzynarodowy Kongres Judo. Nauka – Praktyce.Warszawa 23-24.02.2012 .

21. Wiśnik P. : Wybrane czynniki zwiększające możliwości wysiłkowe organizmu. Asystent Trenera nr. 1 listopad/grudzień 2013.

22. Wiśnik P.: Tylko dobry stan zdrowia gwarantuje szkolenie, trening i grę na wysokim poziomie (wybrane wskaźniki), Asystent Trenera, 5/2015 ( 12)

23. Wiśnik P.: Odżywianie i suplementacja młodych sportowców wybrane aspekty, Ogólnopolska konferencja trenerów tenisa, Warsztaty szkoleniowe nr 1 – materiały Pruszków, 5 listopada 2016 r.

24. Wiśnik P.: Wybrane przykłady  braków witaminowo- minerałowych oraz innych dysfunkcji w organizmach polskich piłkarzy, Asystent Trenera, 6/2016 ( 19)

25. Wiśnik P.: Zmiany i zaburzenia w układzie kostno-stawowym młodych piłkarzy. Część I. Mechanizmy regulacyjne, czynniki oraz składowe budowy kości i chrząstek. Asystent Trenera nr 2/2018 (27)
 

TOP