O NAS

Dbałość o zdrowie zawodników to jeden z fundamentalnych elementów procesu treningowego i  ich sportowego rozwoju. Jednak bez ciągłego monitoringu jego odżywiania, następnie bieżącej kontroli  organizmu podczas treningu, reakcji na zastosowane w treningu obciążenia treningowe oraz oceny tempa procesu restytucji powysiłkowej jest to niemożliwe. Monitoring to  niezbędny element,  decydujący o efektywności procesu szkolenia i trenowania , oczywiście tylko  w przypadku kiedy wiedza ta zostanie  odpowiednio wykorzystana.  Tylko ciągła  kontrola zarówno gry jak również treningu, pozwala sterować stosowanymi obciążeniami oraz środkami treningowymi,  wpływać na osiąganie optymalnych efektów. Zarówno poziom zmęczenia jak i jakość działań techniczno- taktycznych są indywidualne dla każdego zawodnika. Posiadając wiedzę co do poziomu zmęczenia i  jakości działań techniczno – taktycznych w grze oraz wiedząc, że   każdy zawodnik posiada swój  indywidualny  próg treningowy  w zakresie każdej kształtowanej zdolności wysiłkowej czy poznawczej, których należy skrupulatnie przestrzegać, można bardzo precyzyjnie zaplanować każde zajęcia treningowe.  - Piotr Wiśnik

Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, doktor fizjologii  sportu, trener klasy mistrzowskiej w piłce nożnej.

Od 1980 do 2006  roku wykonywał zawód  trenera piłki na poziomie futbolu półzawodowego i zawodowego. W tym okresie ponad 4 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Trenerów Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, oraz 6 lat Przewodniczącego Rady Trenerów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Prowadził zajęcia na kursach instruktorskich i trenerskich w Szkole Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz w  innych uczelniach sportowych. W roku 1993 rozpoczął, trwającą do chwili obecnej współpracę z Zakładem Fizjologii Stosowanej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W tym czasie w różnych zespołach, z jego udziałem i pod jego przewodnictwem realizowano wśród piłkarzy  wiele eksperymentów  naukowych.  Współpracuje z klubami zachodnimi i zza wschodniej granicy w zakresie wybranych aspektów wspomagania i fizjologii wysiłku w piłce nożnej. Jest  wykładowcą  w Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie. Jest   autorem wielu publikacji.

TOP